Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỷ

Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỷ Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỷ. Khả năng ngôn ngữ là một trong những dấu hiện để phát hiện nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Đối với hầu hết các phần, trẻ em bị tự kỷ đều bị suy giảm ngôn ngữ tiếp nhận và biểu … Xemtiếp

Làm gì khi trẻ ăn vạ?

Làm gì khi trẻ ăn vạ? Làm gì khi trẻ ăn vạ? Ăn vạ là một dấu hiệu phát triển hoàn toàn bình thường ở trẻ, bởi nó là nỗ lực để bé thể hiện mình và đó cũng là một kỹ năng giao tiếp xã hội quan trọng. Tuy nhiên, việc ăn vạ của … Xemtiếp

HIỆN TƯỢNG THÈM NHAI Ở TRẺ TỰ KỶ

Hiện tượng thèm nhai ở trẻ tự kỷ Hiện tượng thèm nhai ở trẻ tự kỷ. Bạn đã bao giờ thèm ăn thực phẩm giòn? Hoặc nhai kẹo cao su? Bạn đã bao giờ nhai mũ bút của bạn trong khi tập trung hoặc móng tay bạn khi lo lắng? Tất cả chúng ta đều có thói quen … Xemtiếp

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ TĂNG ĐỘNG

Dấu hiệu nhận biết trẻ tăng động Dấu hiệu nhận biết trẻ tăng động. Tăng động hay tăng động giảm chú ý (ADHD) là một chứng rối loạn phát triển. Thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là những trẻ trong độ tuổi từ 3-11. Trẻ tăng động giảm chú ý là một bệnh lý thường hay gặp ở trẻ em. Có những dấu hiệu hiếu … Xemtiếp

Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ tự kỷ

Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ tự kỷ Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ tự kỷ. Tự kỷ, hay được gọi là rối loạn tự kỷ, là một dạng rối loạn phát triển. Xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường là trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ không có giao tiếp, … Xemtiếp