Độ sáng phù hợp của đèn bàn học sinh chống cận

Độ sáng phù hợp của đèn bàn học sinh chống cận Độ sáng phù hợp của đèn bàn học sinh chống cận. Hiện nay có khoảng 3 triệu trẻ em tại Việt Nam mắc tật khúc xạ về mắt. Trong đó khoảng 2 triệu trẻ bị cận thị (theo số liệu thống kê của bệnh … Xemtiếp