Phản ứng của chứng rối loạn tâm thần

Phản ứng của chứng rối loạn tâm thần ở trẻ Phản ứng của chứng rối loạn tâm thần ở trẻ. Tính hung hăng, thích bạo hành, trầm cảm, lo âu..là điều mà trẻ thiếu niên mắc đã phải trong vấn đề sức khỏe tâm thần. Trẻ có những biểu hiện xung động, hung tính có … Xemtiếp

Giáo dục giới tính cho trẻ tự kỷ

Giáo dục giới tính cho trẻ tự kỷ. Giáo dục giới tính cho trẻ tự kỷ. Tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường trước 3 tuổi. Trẻ mắc chứng tự kỉ ít có sự giao tiếp, tương tác xã hội nên các mối quan … Xemtiếp