Tại sao nên can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ?

Tại sao nên can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ? Tại sao nên can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ? Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt quan hệ nhân sinh, giao tiếp ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn ngữ và hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại. Cha … Xemtiếp

Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ

Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ. Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ. Tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời. Trẻ tự kỷ ít có sự giao tiếp và tương tác xã hội. Trẻ tự kỷ không phải không nhận thức được, … Xemtiếp