Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ

Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm

Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ CPTTT

Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ CPTTT. Can thiệp sớm cho trẻ CPTTT và gia đình của trẻ dựa trên một số nguyên tắc. Chúng đóng vai trò rất quan trọng vì rất cần thiết để hình thành thái độ làm việc phù hợp với trẻ và gia đình của các em.

Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ
Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ

Mọi trẻ đều có thể học được

Tất cả các trẻ khuyết tật đều có thể học được. trẻ CPTTT hộc chậm hơn và có những hạn chế do khuyết tật gây nên nhưng vẫn có thể học được.

Trẻ khuyết tật cũng phải học những kỹ năng mà trẻ bình thường học và dùng.

Sở dĩ trẻ CPTTT cũng phải học nhũng kỹ năng mà các trẻ bình thường học và sử dụng là để đạt được sự tự lập tối đa và sống trong xã hội.

Trẻ càng học được nhiều điều thì càng có thể tham gia nhiều hơn trong các hoạt động của gia đình và cộng đồng. Trẻ có thể dễ dàng được chấp nhận hơn nếu hành vi của các con “giống” với bình thường.

Nói chúng sự phát triển của trẻ CPTTT nhỏ tuổi cũng diễn ra theo trình tự như ở trẻ binh thường. Tuy nhiên cũng có những đặc điểm riêng do khuyết tật gây nên. Là người thực hiên nhiệm vụ can thiệp sớm thì các nhà giá dục phải hết sức chú ý đến vấn đề này để hỗ trợ trẻ.

Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ
Những nguyên tắc cơ bản của can thiệp sớm cho trẻ

Những năm đầu tiên rất cần thiết để học hỏi

5 năm đầu tiên có ý nghĩa vô cùng lớn đối với sự phát triển của con người. Đối với trẻ CPTTT thì điều này lại càng rõ nét hơn bao giờ hết. Chính vì vây, can thiệp sớm càng tốt cho trẻ ngay từ khi chuẩn đoán được hay là khi phụ huynh nhận thấy vấn đề xảy ra ở trẻ.

Gia đình là những giáo viên quan trọng nhất của trẻ

Điều này có nghĩa là với việc can thiệp sớm, người ta sẽ dạy cho cha mẹ cách dạy dỗ và hướng dẫn trẻ.

Nếu bạn đem so sánh khoảng thời gian là một chuyên gia làm việc với trẻ và khoảng thời gian mà cha mẹ dành cho trẻ thì có thể thấy phụ huynh dành cho trẻ nhiều thời gian hơn bất kỳ chuyên gia nào. Do đó, can thiệp sớm sẽ có hiệu quả hơn nếu nó tập trung vào gia đình của trẻ. Cụ thể là dạy cha mẹ các giúp đỡ con mình. Như vậy trẻ sẽ có nhiều cơ hội dể thực hành

Mỗi một đứa trẻ và mỗi gia đình đều khác nhau.

Can thiệp sóm tập trung vào các nhu cầu đặc biệt của đứa trẻ CPTTT và gia đình trẻ. Mỗi một con người là một cá thể và mõi một gia đình là một tế bào đặc biệt của xã hội. Chính vì vậy phải có chương trình hỗ trợ cho từng gia đình và cá nhân trẻ nhằm phù hợp với nhu cầu và khả năng của gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *