DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ TĂNG ĐỘNG

Dấu hiệu nhận biết trẻ tăng động Dấu hiệu nhận biết trẻ tăng động. Tăng động hay tăng động giảm chú ý (ADHD) là một chứng rối loạn phát triển. Thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là những trẻ trong độ tuổi từ 3-11. Trẻ tăng động giảm chú ý là một bệnh lý thường hay gặp ở trẻ em. Có những dấu hiệu hiếu … Xemtiếp

PHÂN BIỆT TRẺ CHẬM NÓI VÀ TRẺ TỰ KỶ

Phân biệt trẻ chậm nói và trẻ tự kỷ Phân biệt trẻ chậm nói và trẻ tự kỷ. Hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh thậm chí là cả bác sỹ vẫn chưa phân biệt được giữa hiện tượng chậm nói và bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ. Để hiểu rõ hơn về hội chứng tự kỷ và trẻ … Xemtiếp