Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỷ

Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỷ Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ tự kỷ. Khả năng ngôn ngữ là một trong những dấu hiện để phát hiện nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Đối với hầu hết các phần, trẻ em bị tự kỷ đều bị suy giảm ngôn ngữ tiếp nhận và biểu … Xemtiếp

Làm gì khi trẻ ăn vạ?

Làm gì khi trẻ ăn vạ? Làm gì khi trẻ ăn vạ? Ăn vạ là một dấu hiệu phát triển hoàn toàn bình thường ở trẻ, bởi nó là nỗ lực để bé thể hiện mình và đó cũng là một kỹ năng giao tiếp xã hội quan trọng. Tuy nhiên, việc ăn vạ của … Xemtiếp

CÁC BÀI TẬP VẬN ĐỘNG MÔI MIỆNG CHO TRẺ CHẬM NÓI

Các bài tập vận động môi miệng cho trẻ chậm nói Các bài tập vận động môi miệng cho trẻ chậm nói. Chậm nói rất phổ biến ở trẻ em và có thể có hoặc không, có thể, bao gồm sự chậm phát triển khác. Điều quan trọng nhất cần nhớ là một khởi đầu … Xemtiếp

KHÁC NHAU CỦA TRẺ TĂNG ĐỘNG VÀ TRẺ HIẾU ĐỘNG

Khác nhau giữa trẻ tăng động và trẻ hiếu động Khác nhau giữa trẻ tăng động và trẻ hiếu động: Trẻ con luôn luôn hiếu động. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiếu động ở mức nào thì được coi là bình thường. Còn mức nào thì bị coi là rối loạn tâm lý, tăng động … Xemtiếp

Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ

Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ là một phần không thể thiếu trong can thiệp trẻ tự kỷ. Bởi hành vi bất thường ở trẻ tự kỷ đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển ngôn ngữ, quan hệ xã hội, nhận thức và … Xemtiếp

Làm sao để sửa tật nói ngọng ở trẻ ?

Làm sao để sửa tật nói ngọng ở trẻ ? Làm sao để sửa tật nói ngọng ở trẻ ? Nói ngọng là hiện tượng rối loạn ngôn ngữ. Ngôn ngữ của trẻ được hình thành trên cơ sở các phản xạ có điều kiện. Dựa trên tác động của các yếu tố từ môi trường … Xemtiếp