BIỆN PHÁP TĂNG CHÚ Ý CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG

BIỆN PHÁP TĂNG CHÚ Ý CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG Biện pháp tăng chú ý cho trẻ tăng động là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. Đặc điểm chung là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng … Xemtiếp

Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ tự kỷ

Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ tự kỷ Dấu hiệu phát hiện sớm trẻ tự kỷ. Tự kỷ, hay được gọi là rối loạn tự kỷ, là một dạng rối loạn phát triển. Xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường là trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ không có giao tiếp, … Xemtiếp