Biện pháp ứng xử với trẻ tự kỷ

Biện pháp ứng xử với trẻ tự kỷ Biện pháp ứng xử với trẻ tự kỷ. Tự kỷ là một hội chứng gây ảnh hưởng đến sự phát triển và trí tuệ và cảm xúc ở trẻ. Các em rất cần được giúp đỡ để thể hiện những suy nghĩ và mong muốn của mình. Vì … Xemtiếp

Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ

Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ là một phần không thể thiếu trong can thiệp trẻ tự kỷ. Bởi hành vi bất thường ở trẻ tự kỷ đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển ngôn ngữ, quan hệ xã hội, nhận thức và … Xemtiếp